Prikker, straff, bøter og hvordan de måler deg i 2023 – Derfor bør du ikke kjøre fort!

hvorfor man ikke skal kjøre for fort i norge

Øv til teorirpøven med Testen.no

Innholdet er promotert av Testen.no som er en øvingsplattform for å bli bedre på trafikkteori. Med over 3000 spørsmål og en god app, får du alt du trenger for å bestå teoritentamen. Gå til Testen.no for å øve på teoriprøven.

Kostnadene for å kjøre for fort i Norge

Å kjøre for fort på norske veier kan resultere i både betydelige kostnader og prikker på førerkortet. I 2023 vil bøtene for å kjøre for fort være fordelt etter følgende satser, avhengig av hvor mye man overstiger fartsgrensene:

 • Inntil 5 km/t over fartsgrensen: 800 kr
 • 6-10 km/t over fartsgrensen: 2100 kr
 • 11-15 km/t over fartsgrensen: 3800 kr
 • 16-20 km/t over fartsgrensen: 5600 kr
 • 21-25 km/t over fartsgrensen: 7500 kr

Dersom man blir tatt for å kjøre mer enn 26 km/t over fartsgrensen, vil man få et forelegg som fastsettes individuelt og risikerer også inndragning av førerkortet.

Prikkbelastningssystemet i Norge

I tillegg til bøter, kan man også få prikker på førerkortet dersom man blir tatt for å kjøre for fort i Norge. Prikkbelastningssystemet er et system der førere får tildelt prikker på førerkortet sitt for enkelte trafikkforseelser, inkludert fartsovertredelser.

Systemet fungerer slik at man får tildelt et bestemt antall prikker for hver forseelse. Antallet prikker man får tildelt for å kjøre for fort avhenger av hvor mye man overstiger fartsgrensene:

 • Inntil 5 km/t over fartsgrensen: Ingen prikker
 • 6-10 km/t over fartsgrensen: 1 prikk
 • 11-15 km/t over fartsgrensen: 2 prikker
 • 16-20 km/t over fartsgrensen: 3 prikker
 • 21-25 km/t over fartsgrensen: 4 prikker
 • Over 26 km/t over fartsgrensen: 5 prikker og mulig inndragning av førerkortet

Konsekvenser av for mange prikker

Dersom man får åtte prikker eller mer innenfor en periode på tre år, vil man miste førerkortet midlertidig. Perioden uten førerkort vil være fra seks måneder til to år, avhengig av hvor mange prikker man har og tidligere historie med trafikkforseelser.

Å miste førerkortet på grunn av for mange prikker vil også føre til at man må gjennomføre et oppfriskningskurs før man kan få førerkortet tilbake. Dette kurset er både tidkrevende og kostbart, og det vil derfor være i alles interesse å holde seg innenfor fartsgrensene for å unngå både høye bøter og prikker på førerkortet.

Straff for å kjøre for fort og strenghet av straffene

Å kjøre for fort i Norge kan føre til en rekke forskjellige straffer, avhengig av hvor mye man overstiger fartsgrensen og om man har begått lignende trafikkforseelser tidligere.

Bøter og forelegg

Som tidligere nevnt, vil man få bøter dersom man blir tatt for å kjøre for fort. Disse øker jo mer man overstiger fartsgrensen. I tillegg kan man få et forelegg, som må betales innen en viss tidsfrist. Dersom man aksepterer forelegget, unngår man rettssak, men får en betalingsanmerkning.

Inndragning av førerkort

For alvorlige fartsovertredelser eller gjentatte forseelser kan man risikere å miste førerkortet midlertidig. Dette kan variere fra seks måneder til to år, avhengig av hvor mange prikker man har og tidligere historikk med trafikkforseelser.

Fengselsstraff

I ekstreme tilfeller, der man for eksempel har kjørt betydelig over fartsgrensen eller forårsaket alvorlige skader eller dødsfall grunnet høy fart, kan man risikere fengselsstraff. Lengden på straffen avhenger av forholdene rundt hendelsen.

Hvordan politiet måler hastigheten

Politiet benytter ulike metoder og teknologi for å måle hastigheten til kjørende biler, inkludert følgende:

Radar

Radar er en av de mest brukte metodene for å måle hastigheten til kjøretøyer i trafikken. Politiet bruker ofte radar målere som sender ut radiosignaler og mottar dem tilbake når de har truffet et objekt. Ved å måle tiden det tar for signalet å returnere, kan de beregne hastigheten til kjøretøyet.

Laser

En annen metode for hastighetsmåling er bruk av laserteknologi, eller LIDAR (Light Detection and Ranging). I motsetning til radar som benytter radiofrekvenser, sender LIDAR ut lyspulser for å beregne avstand og hastighet. Fordelen med lasermåling er at den gir svært nøyaktige resultater og kan måle hastigheten til enkelte kjøretøyer i tett trafikk.

Måling med fotoboks

Fotobokser, også kjent som automatisk trafikkontroll (ATK), er plassert langs veiene og benytter både radar og kamera for å måle hastigheten til kjøretøy som passerer. Dersom et kjøretøy blir registrert med en hastighet som overstiger fartsgrensen, vil et bilde av bilens registreringsnummer bli tatt og eieren av kjøretøyet får et forenklet forelegg i posten.

Manuell hastighetsmåling

Politiets patruljebiler kan også foreta manuelle hastighetsmålinger ved hjelp av en såkalt «følgemåling.» Patruljebilen følger et kjøretøy over en viss strekning og bruker politiets bilhastighetsmåler som referanse. Denne metoden benyttes oftere i tilfeller der radar eller laser ikke er tilgjengelige.

Konklusjon

Å kjøre for fort på norske veier kan både resultere i betydelige kostnader og prikker på førerkortet. Det er viktig å være klar over konsekvensene av å bryte fartsgrensene, både for egen økonomi og veisikkerhet. Husk at fartsgrensene er satt for å beskytte alle veibrukere, og ved å følge dem bidrar man til en tryggere trafikk i Norge.

Takk til Testen.no som utgangspunkt for artikkelen.

Del innlegg

Flere artikler