Hva dekker delkasko?

Hva dekker delkasko?

Øv til teorirpøven med Testen.no

Innholdet er promotert av Testen.no som er en øvingsplattform for å bli bedre på trafikkteori. Med over 3000 spørsmål og en god app, får du alt du trenger for å bestå teoritentamen. Gå til Testen.no for å øve på teoriprøven.

En hjelpende guide for bilforsikringer

Når det kommer til å forsikre bilen din, så er det en rekke ulike alternativer å velge mellom. En av de mest populære og kanskje mest kjente bilforsikringene er delkasko, men hva dekker egentlig delkasko? I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på dette, samt sammenligne delkasko med andre forsikringer og gi deg hjelp til å velge riktig forsikring for din bil.

Delkasko – en mellomting mellom ansvar og full kasko

Delkasko er en forsikring som ligger mellom den lovpålagte ansvarsforsikringen og den mer omfattende full kasko. Hovedmålet med delkasko er å gi deg økonomisk beskyttelse hvis bilen din blir skadet eller ødelagt som følge av tyveri, hærverk, brann, eksplosjon, naturskader, glasskader og ved behov for redning og veihjelp.
Hva dekker delkasko?

Tyveri, hærverk og innbrudd

En viktig del av delkasko-forsikringen er dekning ved tyveri av bilen din, samt hærverk og innbrudd i kjøretøyet. Hvis din bil blir stjålet eller utsatt for innbrudd, vil forsikringsselskapet i de fleste tilfeller erstatte dine tap. Dette kan inkludere reparasjon av skader påført under innbruddet, eller en erstatningssum basert på bilens verdi ved tyveri.

Brann og eksplosjon

Delkasko dekker også skader som følge av brann eller eksplosjon. Dette inkluderer skader både fra motorbranner og branner som starter utenfor bilen, for eksempel som følge av lynnedslag.

Redning og veihjelp

Dersom du har delkasko, kan du også få hjelp ved veihjelp og redning. Dette kan for eksempel være nødvendig hvis bilen bryter sammen, eller dersom du har behov for berging og sleping. Noen forsikringsselskaper tilbyr også leiebil mens din egen bil er på verksted som følge av en hendelse dekket av delkasko.

Naturskader og glasskader

Delkasko-forsikringer dekker også skader forårsaket av naturfenomener, så som flom, storm, skred og jordskjelv. Når det kommer til glasskader, så dekkes skader på bilens ruter, for eksempel frontrute og siderute.

Hva dekker ikke delkasko?

Selv om delkasko gir deg en viss beskyttelse mot uforutsette hendelser, er det noen områder hvor denne forsikringen ikke dekker. Dette inkluderer ulykker og kollisjonskader, ansvarsskader på andre mennesker og deres eiendom, samt estetiske skader som riper og bulker.

Egenandel, pris og valg av delkasko

Egenandel er en viktig faktor å vurdere ved valg av delkasko. Egenandelen påvirker prisen på forsikringen, og en høyere egenandel vil ofte gi en lavere pris på forsikringen. Det er også viktig å sammenligne tilbud og vilkår fra ulike forsikringsselskaper for å finne den beste løsningen for din situasjon.

Oppsummering og anbefalinger

Vi håper at denne artikkelen har gitt deg en bedre forståelse av hva delkasko dekker, samt hvilke faktorer som påvirker prisen og hvilke valgmuligheter du har. Husk å sammenligne tilbudene fra ulike forsikringsselskaper før du bestemmer deg, og vurder nøye hvilken egenandel og dekning du trenger for din bil og din personlige situasjon.
Del innlegg

Flere artikler